అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

బెంగళూరులోని కోరమంగళలోని మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
బెంగళూరు - కోరమంగళ

143, 1వ క్రాస్, నాగార్జున హోటల్ దగ్గర, 5వ బ్లాక్, కోరమంగళ, బెంగళూరు, కర్ణాటక 560034

నగర మ్యాప్
ప్రతిరోజు 8:00 AM - 8:00 PM

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
బెంగళూరు - కోరమంగళ

143, 1వ క్రాస్, నాగార్జున హోటల్ దగ్గర, 5వ బ్లాక్, కోరమంగళ, బెంగళూరు, కర్ణాటక 560034

08448440991

ప్రతిరోజు 8:00 AM - 8:00 PM

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం