అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లో ఉత్తమ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
గురుగ్రామ్ - సెక్టార్ 8

ద్రోణాచార్య గవర్నమెంట్ కాలేజీ దగ్గర, న్యూ రైల్వే రోడ్, గురుగ్రామ్, హర్యానా - 122001

నగర మ్యాప్
24 గంటలు తెరవండి

96% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.8)
మిరాకిల్ అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్స్
గురుగ్రామ్ - సెక్టార్ 82

ప్లాట్ నెం. 45, వాటికా ఇండియా నెక్స్ట్, సెక్టార్ 82, గురుగ్రామ్, హర్యానా

నగర మ్యాప్
24 గంటలు తెరవండి

97% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.4)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
గురుగ్రామ్ - సెక్టార్ 8

ద్రోణాచార్య గవర్నమెంట్ కాలేజీ దగ్గర, న్యూ రైల్వే రోడ్, గురుగ్రామ్, హర్యానా - 122001


0124 2875800
0124 2875801
0124 2875802
9311695552

24 గంటలు తెరవండి

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
గురుగ్రామ్ - సెక్టార్ 82

ప్లాట్ నెం. 45, వాటికా ఇండియా నెక్స్ట్, సెక్టార్ 82, గురుగ్రామ్, హర్యానా

0124 3528282

24 గంటలు తెరవండి

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం