అపోలో స్పెక్ట్రా
సంతోషంగా ఉన్న రోగులు

1600000 +

హ్యాపీ పేషెంట్స్
ప్రత్యేకతలు

2300 +

నిపుణుల
ఆసుపత్రి లెక్క

17

హాస్పిటల్స్
నగర

12

స్థానాలు

మా వైద్యులు

డా. నీతా నాయర్
డాక్టర్ నీతా నాయర్..

DNB(GEN SURG), MRCS(..

ఆంకాలజీ..

20 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ కేయూర్ షేత్
డాక్టర్ కేయూర్ షెథ్..

DNB (మెడ్), DNB (గ్యాస్ట్..

గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ..

7 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ లక్ష్మణ్ సాల్వే
డాక్టర్ లక్ష్మణ్ సాల్వే..

MBBS, MS జనరల్ సర్..

గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ..

20+ సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ అల్మాస్ ఖాన్
డాక్టర్ అల్మాస్ ఖాన్..

MBBS, DNB, FMAS..

జనరల్ సర్జరీ, ల్యాప్..

5 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డా. జీత్ సావ్లా
డాక్టర్ జీత్ సావ్లా..

MBBS,D(ORTHRO)DNB లేదా..

ఆర్థోపెడిక్స్..

10 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ కేతన్ మార్కర్
డాక్టర్ కేతన్ మార్కే..

MBBS, MS (జనరల్ సు..

సాధారణ శస్త్రచికిత్స ..

32 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. అంకితా సేథ్
డా. అంకితా సేథ్..

ఎంబీబీఎస్, డీడీవీ..

డెర్మటాలజీ..

14 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ హరేష్ వాఘాసియా
డాక్టర్ హరేష్ వాఘ్..

MD (OBG), DPE (ఆస్ట్రే..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

14 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ హితేష్ కుబాడియా
డాక్టర్ హితేష్ కుబా..

MS (ఆర్తో), ఫెలోష్..

ఆర్థోపెడిక్స్..

21 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ హితేష్ కుబాడియా
డాక్టర్ హితేష్ కుబా..

MBBS, MS (ORTHO)..

ఆర్థోపెడిక్స్..

21 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ సంబిత్ పట్నాయక్
డాక్టర్ సంబిత్ పాట్నా..

MBBS, PGDHHM, MS- GE..

జనరల్ సర్జరీ, ల్యాప్..

15 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. శ్రేయా జోషి
డాక్టర్ శ్రేయ జోష్..

MBBS, D. ORTHO ..

ఆర్థోపెడిక్స్..

15 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ ప్రజోత్ జగ్తాప్
డాక్టర్ ప్రజ్యోత్ జగ్..

MBBS, MS (ఆర్థోపెడి..

ఆర్థోపెడిక్స్..

18 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. హెచ్.ఇ.పరంజ్పే
డా. హెచ్‌ఈ పరంజ్‌పి..

MD (OBS &GYN), DGO..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

45 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ శివరాజ్ ఇంగోలు
డాక్టర్ శివరాజ్ ఇంగ్..

MBBS, DNB (రేడియాలజీ..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

18 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. ఫహద్ షేక్
డాక్టర్ ఫహద్ షేక్..

MBBS, DNB (జనరల్ మెడిక్..

ఆంకాలజీ..

13 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ రేష్మా పాలేప్
డాక్టర్ రేష్మా పాలే..

MBBS, MS, DNB,..

జనరల్ సర్జరీ, ల్యాప్..

19 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ రవీంద్ర హోదార్కర్
డాక్టర్ రవీంద్ర హో..

MS, MCH (Uro), DNB (..

యూరాలజీ..

37 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ నినాద్ శరద్ ములే
డాక్టర్ నినాద్ షరా..

బీడీఎస్, ఎండీఎస్..

డెంటల్ మరియు మాక్సిల్లోఫా..

9 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. సంజయ్ అల్లె
డాక్టర్ సంజయ్ అల్లె..

MBBS, D.ORTHO..

ఆర్థోపెడిక్స్..

14 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ ధీరజ్ సోనావానే
డాక్టర్ ధీరజ్ సోనా..

MBBS, MS (ఆర్థోపెడి..

ఆర్థోపెడిక్స్..

19 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డా. దిలీప్ భోసలే
డాక్టర్ దిలీప్ భోసా..

MS (జనరల్ సర్జరీ)..

జనరల్ సర్జరీ, ల్యాప్..

32 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ అస్తా జైన్
డాక్టర్ అస్తా జైన్..

MBBS, MS..

నేత్ర వైద్యం..

4 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. నీరజ్ మహాజన్
డాక్టర్ నీరజ్ మహా..

MBBS, MD..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

15 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ డెబ్రాజ్ షోమ్
డాక్టర్ దేబ్రాజ్ షోమ్..

MBBS, MD, DO, DNB, F..

సౌందర్య చికిత్స..

9 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. హిరేన్ షా
డాక్టర్ హిరేన్ షా..

ఎంబీబీఎస్, డీజీఓ..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

45 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డా. జితేంద్ర సఖ్రానీ
డాక్టర్ జితేంద్ర సా..

MBBS, MS (జనరల్ సు..

యూరాలజీ..

10 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ కేత్కి కులకర్ణి
డాక్టర్ కేత్కి కుల్కా..

MBBS, MD (OB&Gynae)..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

23 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. ప్రద్న్య చంగాడే
డాక్టర్ ప్రద్న్యా చా..

MBBS, MS (OB&G), FIC..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

21 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ రాజ్ అగర్బత్తివాలా
డాక్టర్ రాజ్ అగర్బత్..

MBBS, MS (జనరల్ సు..

న్యూరాలజీ మరియు న్యూరో..

22 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ సంజయ్ బోరుడే
డాక్టర్ సంజయ్ బోరు..

MBBS, MS (జనరల్ సు..

సాధారణ శస్త్రచికిత్స ..

40 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డా. దిలీప్ రాజ్‌పాల్
డాక్టర్ దిలీప్ రాజ్పా..

MS, MAIS, FICS (USA)..

జనరల్ సర్జరీ, ల్యాప్..

15 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ కెకిన్ గాలా
డాక్టర్ కెకిన్ గాలా..

MBBS,DGO..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

8 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

DR. పల్లవి బిప్తే
DR. పల్లవి బిప్..

MBBS, MS (నేత్ర వైద్యం..

నేత్ర వైద్యం..

21 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ సఫీయుద్దీన్ నద్వి
డాక్టర్ సఫీయుద్దీన్ ఎన్.

MBBS, MS (ORTHO)..

ఆర్థోపెడిక్స్..

11 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ సంజయ్ బోరుడే
డాక్టర్ సంజయ్ బోరు..

MBBS, FICS MS (జనరల్..

సాధారణ శస్త్రచికిత్స ..

40 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ రినాల్ మోడీ
డాక్టర్ రినాల్ మోడీ..

BDS..

డెంటల్ మరియు మాక్సిల్లోఫా..

8 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ కునాల్ మఖిజా
డాక్టర్ కునాల్ మఖీ..

ఎంఎస్, ఎంబీబీఎస్..

ఆర్థోపెడిక్స్..

11 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ వైశాలి చౌదరి
డాక్టర్ వైశాలి సి..

MBBS, MD (ప్రసూతి శాస్త్రం..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

12 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. దీపక్ దేశాయ్
డాక్టర్ దీపక్ దేశాయ్..

MBBS, MS, DORL..

ENT, తల మరియు మెడ S..

21 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ చంద్రనాథ్ ఆర్ తివారీ
డాక్టర్ చంద్రనాథ్..

MBBS., MS., M.Ch (N..

న్యూరాలజీ మరియు న్యూరో..

8 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ అమిత్ శోభవత్
డాక్టర్ అమిత్ శోభ..

MBBS, DNB (జనరల్ M..

అంతర్గత ఆరోగ్య మందులు..

22 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్. ఆశాంక్ బన్సల్
డాక్టర్ ఆశాంక్ బాన్స్..

MBBS, MD, DNB..

రేడియాలజీ..

13 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ అదితి సింఘి
డాక్టర్ అదితి సింఘీ..

MBBS,MS (Obs & Gynae..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

14 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ ప్రశాంత్ ముల్లెర్‌పటాన్
డాక్టర్ ప్రశాంత్ ము..

MBBS, MS, FRCS..

ఆంకాలజీ/సర్జికల్ ఆన్..

29 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డా. షరీఫా చౌజ్
డా. షరీఫా చ..

ఎంబీబీఎస్, డీడీవీఎల్..

డెర్మటాలజీ..

10 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ విభోర్ బోర్కర్
డాక్టర్ విభోర్ బోర్క్..

MBBS, MD (పీడియాట్రిక్..

పీడియాట్రిక్స్ మరియు నియాన్..

17 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డాక్టర్ శర్మిష్ట కెవ్లే
డాక్టర్ శర్మిష్ట..

MBBS, FCPS - మధ్య. & ..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

24 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

డాక్టర్ లైలా డేవ్
డాక్టర్ లైలా దవే..

MBBS, MD (Ob & Gynae..

ప్రసూతి శాస్త్రం మరియు స్త్రీలు..

49 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-టార్డియో

డా. ముకుంద్ జగన్నాథన్
డాక్టర్ ముకుంద్ జగ..

MS, MCH (ప్లాస్టిక్ సర్..

చర్మానికి సంబందించిన శస్త్రచికిత్స..

26 సంవత్సరాల అనుభవం

ముంబై-చెంబూర్

మా వైద్యులు

అపోలో స్పెక్ట్రా యొక్క ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాలు భారతదేశంలోని అపోలో స్పెక్ట్రాలో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించబడే కొన్ని ప్రత్యేకమైన మరియు అసాధారణమైన విధానాలతో సహా విస్తారమైన శస్త్రచికిత్సా విధానాలను కలిగి ఉన్నాయి.

మా పేషెంట్స్ మాట్లాడతారు

మా పేషెంట్స్ మాట్లాడతారు

మా బ్లాగులు

మా బ్లాగులు

డయాబెటిక్ రెటినోపతి: డయాబెటిస్ సమస్యల నుండి మీ కళ్ళను రక్షించడం
సాధారణ

డయాబెటిక్ రెటినోపతి: డయాబెటిస్ సమస్యల నుండి మీ కళ్ళను రక్షించడం

డయాబెటిక్ రెటినోపతీ బలహీనతకు ప్రధాన కారణం t

వైద్యం ప్రోత్సహించడానికి శస్త్రచికిత్స తర్వాత తినవలసిన ఆహారం
సాధారణ

వైద్యం ప్రోత్సహించడానికి శస్త్రచికిత్స తర్వాత తినవలసిన ఆహారం

శస్త్రచికిత్స నుండి కోలుకోవడం అనేది వైద్య సంరక్షణ కూడా అవసరమయ్యే ప్రయాణం

లంబార్ హెర్నియా, కారణాలు మరియు చికిత్స గురించి మరింత తెలుసుకోండి
సాధారణ

లంబార్ హెర్నియా, కారణాలు మరియు చికిత్స గురించి మరింత తెలుసుకోండి

ఉదర హెర్నియా కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, a నడుము హెర్నియా

అపోలో స్పెక్ట్రా గురించి

స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌గా, అపోలో స్పెక్ట్రా నిపుణులైన మరియు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణను ఒక పెద్ద ఆసుపత్రికి సంబంధించిన అన్ని ప్రయోజనాలతో పాటు స్నేహపూర్వకమైన, మరింత అందుబాటులో ఉండే సదుపాయంలో అందిస్తుంది. ఇదే మన ప్రత్యేకత.

బెంగళూరు, చెన్నై, ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్, గ్వాలియర్, హైదరాబాద్, జైపూర్, కాన్పూర్, ముంబై, నోయిడా, పాట్నా మరియు పూణే వంటి 17 నగరాల్లో 12 కేంద్రాలతో, అద్భుతమైన క్లినికల్ ఫలితాలతో 2,50,000+ విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్సలు మరియు 2,300+ ప్రముఖ వైద్యులు , అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్స్ ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల్లో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతూనే ఉన్నాయి..

ఇంకా చదవండి..
పూర్తి

మీ ప్రవేశం నుండి నిష్క్రమణ వరకు పూర్తి సహాయం

కట్టింగ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ

సంరక్షణ

వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ

ప్రత్యేక

మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సర్జరీలో నిపుణుడు

డాక్టర్ గురించి
అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం