అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

గ్వాలియర్‌లోని వికాస్ నగర్‌లోని ఉత్తమ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
గ్వాలియర్ - వికాస్ నగర్

18, కిలా గేట్ రోడ్, వికాస్ నగర్, సాయి బాబా మందిర్ దగ్గర, గ్వాలియర్, మధ్యప్రదేశ్ 474002

నగర మ్యాప్
24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.7)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
గ్వాలియర్ - వికాస్ నగర్

18, కిలా గేట్ రోడ్, వికాస్ నగర్, సాయి బాబా మందిర్ దగ్గర, గ్వాలియర్, మధ్యప్రదేశ్ 474002

0751 2454600

24 గంటలు తెరవండి

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం