అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

అమృత్‌సర్‌లోని అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్స్
అమృత్సర్ - అబాది కోర్ట్ రోడ్

నౌషేరా హౌస్, అమృత్‌సర్ అర్బన్ సర్కిల్ నం.109, అబాది కోర్ట్ రోడ్, అమృత్‌సర్ - 143001, పంజాబ్.

నగర మ్యాప్
సోమ-శని : 24 గంటలు

GOOGLE సమీక్షలు

()
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
అమృత్సర్ - అబాది కోర్ట్ రోడ్

నౌషేరా హౌస్, అమృత్‌సర్ అర్బన్ సర్కిల్ నం.109, అబాది కోర్ట్ రోడ్, అమృత్‌సర్ - 143001, పంజాబ్.

08448440991

సోమ-శని : 24 గంటలు

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం