అపోలో స్పెక్ట్రా
అమర్ సింగ్

అపోలో స్పెక్ట్రాలో ఇది నా మొదటి సారి. గది ఇంటిలాగా, బాగా ఉంచబడింది. అటెండర్ లేనప్పుడు కూడా నేను ఒంటరిగా ఉన్నానని ఎప్పుడూ అనిపించలేదు. అందించిన సేవలు అద్భుతమైనవి మరియు హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించారు. ఆసుపత్రి అందించిన ఆహారం హోమ్లీ మరియు సమయానికి మరియు వేడిగా అందించబడింది. మొత్తంమీద, ఇది అద్భుతమైన అనుభవం. అన్నిటి కోసం ధన్యవాదాలు. అత్యంత సిఫార్సు.

నియామకం బుక్

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం