అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

లాల్ కోఠి, జైపూర్‌లోని బెస్ట్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
జైపూర్ - లాల్ కోఠి

ప్లాట్ నెం.5, విధాయక్ నగర్, సహకార్ మార్గ్, విధానసభ దగ్గర, లాల్ కోఠి, జైపూర్ - 302007.

నగర మ్యాప్
సోమ - శని : 8AM–8PM

96% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.6)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
జైపూర్ - లాల్ కోఠి

ప్లాట్ నెం.5, విధాయక్ నగర్, సహకార్ మార్గ్, విధానసభ దగ్గర, లాల్ కోఠి, జైపూర్ - 302007.

08448440991

సోమ - శని : 8AM–8PM

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం