అపోలో స్పెక్ట్రా
ఆదిత్య గిట్టని

డాక్టర్ దినేష్ జిందాల్ సలహా మేరకు అపెండెక్టమీ ఆపరేషన్ కోసం జైపూర్‌లోని అపోలో స్పెక్ట్రాలో నా కొడుకు ఆదిత్య గిట్టానిని చేర్చుకున్నాము. నేను అపోలో స్పెక్ట్రాను ఎంచుకున్నందుకు చాలా సంతోషించాను, పూర్తిగా మంచి స్వభావం మరియు స్నేహపూర్వక సిబ్బందిని చూశాను. అతను చాలా సున్నితమైన శ్రద్ధతో హాజరయ్యాడు. మరియు అతని మరియు మా ప్రశ్నలన్నింటికీ ప్రశంసనీయమైన సహనంతో ప్రతిస్పందించారు. పరిశుభ్రత కూడా నిర్వహించబడుతుంది మరియు అందించబడిన ఆహారం కూడా గొప్ప నాణ్యతతో ఉంటుంది. మొత్తంమీద, అపోలో స్పెక్ట్రాతో గొప్ప అనుభవం.

నియామకం బుక్

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం