అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

ముంబైలోని చెంబూర్‌లోని బెస్ట్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
ముంబై - చెంబూర్

ఉజాగర్ కాంపౌండ్, ఎదురుగా. డియోనార్ బస్ డిపో మెయిన్ గేట్, డియోనార్, చెంబూర్, ముంబై, మహారాష్ట్ర - 400088

నగర మ్యాప్
24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.6)
ముంబైలోని టార్డియోలోని ఉత్తమ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
ముంబై - టార్డియో

156, ఫేమస్ సినీ ల్యాబ్స్, ఎవరెస్ట్ బిల్డింగ్ వెనుక, టార్డియో ముంబై, మహారాష్ట్ర - 400034

నగర మ్యాప్
ప్రతిరోజు 8:00 AM - 8:00 PM

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.7)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
ముంబై - చెంబూర్

ఉజాగర్ కాంపౌండ్, ఎదురుగా. డియోనార్ బస్ డిపో మెయిన్ గేట్, డియోనార్, చెంబూర్, ముంబై, మహారాష్ట్ర - 400088

08448440991

24 గంటలు తెరవండి

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
ముంబై - టార్డియో

156, ఫేమస్ సినీ ల్యాబ్స్, ఎవరెస్ట్ బిల్డింగ్ వెనుక, టార్డియో ముంబై, మహారాష్ట్ర - 400034

08448440991

ప్రతిరోజు 8:00 AM - 8:00 PM

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం