అపోలో స్పెక్ట్రా
నాన్న మహమ్మద్

నా కొడుకు అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందాడు, ఇక్కడ నాకు చాలా మంచి అనుభవం ఉంది. ఆసుపత్రి వైద్యులు చాలా సహకరించారు. ఆసుపత్రిలోని నర్సింగ్ సిబ్బంది నా కొడుకును చాలా బాగా చూసుకున్నారు మరియు చాలా సహాయకారిగా నిరూపించబడ్డారు. ఆసుపత్రిలో అన్ని సేవలు చాలా చక్కగా నిర్వహించబడ్డాయి మరియు బిల్లింగ్ సేవతో సహా చాలా వేగంగా జరిగాయి, అలాగే ఆసుపత్రి ఆవరణలో భద్రత కూడా ఉన్నాయి. ఆసుపత్రి ప్రాంగణం కూడా చాలా శుభ్రంగా మరియు శానిటైజ్ చేయబడింది.

నియామకం బుక్

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం