అపోలో స్పెక్ట్రా

ఆసుపత్రిని కనుగొనండి

చెన్నైలోని అల్వార్‌పేట్‌లోని బెస్ట్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
చెన్నై - అల్వార్‌పేట

12, CP రామస్వామి రోడ్, మూకాంబిక కాంప్లెక్స్ దగ్గర, అల్వార్‌పేట్, చెన్నై, తమిళనాడు - 600018

నగర మ్యాప్
24 గంటలు తెరవండి

97% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.7)
చెన్నైలోని MRC నగర్‌లోని ఉత్తమ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
చెన్నై - MRC నగర్

ఎదురుగా చెట్టినాడ్ విద్యాశ్రమం, సత్యదేవ్ అవెన్యూ, MRC నగర్, RA పురం, చెన్నై, తమిళనాడు - 600028

నగర మ్యాప్
24 గంటలు తెరవండి

97% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.7)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
చెన్నై - అల్వార్‌పేట

12, CP రామస్వామి రోడ్, మూకాంబిక కాంప్లెక్స్ దగ్గర, అల్వార్‌పేట్, చెన్నై, తమిళనాడు - 600018

08448440991

24 గంటలు తెరవండి

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)
కార్డ్ ఇమేజ్ క్యాప్
చెన్నై - MRC నగర్

ఎదురుగా చెట్టినాడ్ విద్యాశ్రమం, సత్యదేవ్ అవెన్యూ, MRC నగర్, RA పురం, చెన్నై, తమిళనాడు - 600028

08448440991

24 గంటలు తెరవండి

24 గంటలు తెరవండి

95% రోగి సంతృప్తి స్కోరు

GOOGLE సమీక్షలు

(4.5)

మా నగరాలు

అపాయింట్మెంట్బుక్ నియామకం